Dịch vụ

Dịch vụ khai thuế ban đầu công ty

Sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh và Đăng ký thuế, thì sau đó bạn cần phải tiến hành nhanh việc soạn thảo hồ sơ pháp lý kê khai thuế ban đầu của doanh nghiệp bạn để nộp tại chi cục thuế Quận, nơi công ty bạn kinh doanh để mua sổ sách kế toán và đăng ký In hoá đơn VAT.
Advertisements