Dịch vụ soát xét kế toán


I-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2. Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

3. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

4. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

5. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

6. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

7. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

8. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

9. Tư vấn điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

II-PHÍ DỊCCH VỤ

Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau :

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ/THÁNG
I NGÀNH DỊCH VỤ PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 300.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
II NGÀNH THƯƠNG MẠI PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
III NGÀNH XÂY DỰNG PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.800.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
IV NGÀNH SẢN XUẤT PHÍ/THÁNG
1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
2 Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
6 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng

Lưu ý :

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Advertisements

Dịch vụ đăng ký lao động


Để hỗ trợ quý doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành liên quan đến đăng ký lao động, đăng ký thang bảng lương và đóng bảo hiểm xã hội, BTtax giới thiệu với doanh nghiệp các dịch vụ đăng ký lao động.Dịch vụ đăng ký lao động dịch vụ chuyên nghiệp của BTtax. BTtax cung cấp dịch vụ đăng ký lao động, dịch vụ tiền lương, dịch vụ làm BHXH cho các doanh nhgiệp.

BTtax chuyên về cung cấp dịch vụ nhân sự, dịch vụ tiền lương, lao động, kế toán, dịch vụ thuế, dịch vụ đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của chúng tôi (Xem chi tiết)

BẠN CHỌN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI?

– Bạn là doanh nghiệp? Doanh nghiệp bạn không có nhân sự chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký lao động?

– Bạn muốn tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn không muốn bận tâm về những thủ tục hành chính phức tạp để bạn có thể an tâm và tập trung vào lĩnh vực chuyên môn chính của mình.

– Dù ở bất cứ lĩnh vực nào thì dịch vụ chuyên nghiệp, sự chuyên môn hóa cao ở một lĩnh vực cụ thể nào đó luôn dẫn đến chi phí thấp và chất lượng luôn tốt nhất. Để giảm chi phí đến mức thấp nhất và chất lượng tốt nhất khi thực hiện đăng ký lao động, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng dịch vụ lao động của BTtax.

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu theo form bên dưới

By thuyvoacc
Hình ảnh

Khai bao thuế hàng tháng


I-CÔNG VIỆC KẾ TOÁN -KHAI THUẾ THỰC HIỆN

1.CÔNG VIỆC KHAI THUẾ CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

– Khai thuế môn bài hàng năm.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

– Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.

– Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.

– Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.

– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2.CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

– Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

– Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

– Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

– Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

– Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.

– Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

3.CÔNG VIỆC TƯ VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

– Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Làm việc với công ty kiểm toán.

– Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

4.GIAO NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

– Nhận chứng từ từ khách hàng.

– Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

II-PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh như sau :

STT SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ PHÍ/THÁNG
I NGÀNH DỊCH VỤ PHÍ/THÁNG
1 Dưới 10 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 4.500.000 đồng/tháng
9 Trên 200 chứng từ/tháng 5.500.000 đồng/tháng
II NGÀNH THƯƠNG MẠI PHÍ/THÁNG
1 Dưới 10 chứng từ/tháng 600.000 đồng/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ 1.500.000 đồng/tháng
4 Từ 31 đến 50 chứng từ 2.000.000 đồng/tháng
5 Từ 51 đến 70 chứng từ 2.500.000 đồng/tháng
6 Từ 71 đến 100 chứng từ 3.000.000 đồng/tháng
7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng
10 Trên 200 chứng từ/tháng 6.000.000 đồng/tháng
III NGÀNH XÂY DỰNG PHÍ/THÁNG
1 Dưới 10 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
4 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
5 Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
6 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng
9 Trên 200 chứng từ/tháng 6.500.000 đồng/tháng
IV NGÀNH SẢN XUẤT PHÍ/THÁNG
1 Dưới 10 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
2 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
3 Từ 21 đến 30 chứng từ 2.500.000 đồng/tháng
4 Từ 31 đến 50 chứng từ 3.000.000 đồng/tháng
5 Từ 51 đến 70 chứng từ 3.500.000 đồng/tháng
6 Từ 71 đến 100 chứng từ 4.000.000 đồng/tháng
7 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 4.500.000 đồng/tháng
8 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 5.500.000 đồng/tháng
9 Trên 200 chứng từ/tháng 7.000.000 đồng/tháng

Ghi chú :

Phí Báo cáo quyết toán thuế năm bằng phí dịch vụ kế toán của một tháng;

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, phí thỏa thuận riêng theo từng trường hợp cụ thể;

Phí dịch vụ kế toán trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

By thuyvoacc